may thao vo

cau nang rua xe

cau nang 2 tru

Thăm dò ý kiến
Theo bạn tinh thần thái độ phục vụ của bộ phận Tiếp nhận quản lý hồ sơ của BHXH Kiên Giang thế nào?
Liên kết website
Hồ sơ thủ tục BHXH - BHYT Kiên Giang
Chọn thủ tục hồ sơ:

Mã quy trình

Nội dung quy trình

Thành phần hồ sơ

Đơn vị thực hiện

QT-CST-01

(15 ngày làm việc )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp lại sổ BHXH, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT
 
1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH
 
a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);  
b) Sổ BHXH đã cấp (đối với trường hợp hỏng, thay đổi, gộp sổ).
2. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH
a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
b) Sổ BHXH;
c) Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh. (bảng kê theo phụ lục 3 mục 1)
3. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch
a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS); 
b) Sổ BHXH;
c) Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh (bảng kê theo phụ lục 3 mục 1).
 
4. Cấp lại, đổi thẻ BHYT
a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
b) Thẻ BHYT (trường hợp hỏng hoặc thay đổi thông tin);
c) Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT. (bảng kê theo phụ lục 3 mục 2, 3)

Tỉnh, huyện

QT-CST-02

(15 ngày làm việc)

Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995
 
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (
 
- Sổ BHXH (nếu có)
 - Hồ sơ kèm theo ( phụ lục 01)

Tỉnh, huyện

QT-CST-03

(3 ngày làm việc)

 

Cấp lại thẻ BHYT do mất

 
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (
 
 
 

Tỉnh, huyện

QT-CST-04

(5 ngày làm việc)

 

 Cấp lại thẻ BHYT do điều chỉnh thông tin

 
 - Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (
- Giấy khai sinh, CMND
 

Tỉnh, huyện

 

 

Mã quy trình

Nội dung quy trình

Thành phần hồ sơ

Đơn vị thực hiện

QT-THU-01

(Thẻ : 05 ngày làm việc, sổ : 15 ngày làm việc)

Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến
1. Người lao động:
a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
b) Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh.
2. Đơn vị:  
a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS);
b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);

c) Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (nếu có) (bảng kê, mục 2 phụ lục 3)

Tỉnh, huyện

QT-THU-02

(05 ngày làm việc)

Điều chrnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng
1. Người lao động:
a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
b) Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: Giấy tờ chứng minh.
Trường hợp ngừng tham gia BHYT: Thẻ BHYT còn hạn sử dụng.
2. Đơn vị:  
a) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);
b) Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn.( bảng kê, mục 2 phụ lục 3)

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS) đối với đơn vị thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

Tỉnh, huyện

QT-THU-03

(15 ngày làm việc)

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN

1. Truy thu các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN
a) Người lao động: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
b) Đơn vị:
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);
- Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ truy thu (bảng kê, phụ lục 2)
2. Truy thu BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài truy nộp sau khi về nước quy định tại Điểm 4.2, Khoản 4, Điều 7
2.1. Trường hợp người lao động truy nộp thông qua đơn vị nơi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Hồ sơ tương tự Khoản 1, Điều này.
a) Người lao động: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
b) Đơn vị:
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS);
- Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ truy thu. (bảng kê, phụ lục 2)
2.2. Trường hợp người lao động tự đăng ký truy nộp tại cơ quan BHXH
Hồ sơ của người lao động gồm:
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
- HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

3. Các trường hợp truy thu theo quy định của Chính phủ: BHXH Việt Nam hướng dẫn trong từng trường hợp cụ thể.

Tỉnh, huyện

QT-THU-04

(15 ngày làm việc)

Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc.
1. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

2. HĐLĐ có thời hạn ở nước ngoài (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

Tỉnh, huyện

QT-THU-05

(15 ngày làm việc)

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện
1. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

2. Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS).

Huyện

QT-THU-06

(05 ngày làm việc)

Tham gia BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT
1. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
2. UBND xã: Lập danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT (Mẫu DK05);

3. Đại lý thu/cơ quan BHXH lập danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (mẫu DK04).

Tỉnh, huyện

QT-THU-07

(15 ngày làm việc)

Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng

 

1. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
2. Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng;
3. Giấy chứng tử (đối với trường hợp chết).

Tỉnh, huyện

 

 

Mã quy trình

Nội dung quy trình

Thành phần hồ sơ

Đơn vị thực hiện

QT-CHI-01


Truy lĩnh, tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp BHXH  Giấy truy lĩnh, tiếp tục hưởng chế độ BHXH hàng tháng (Mẫu 19-CBH). Huyện

QT-CHI-02


 

Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH
- Giấy uỷ quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18-CBH).
- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh.
Huyện

QT-CHI-03

Thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH
- Giấy thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 20-CBH).
- Chứng từ thu phí mở tài khoản cá nhân lần đầu của Ngân hàng nơi người hưởng mở tài khoản
Huyện

 

 

Mã quy trình

Nội dung quy trình

Thành phần hồ sơ

Đơn vị thực hiện

QT-CSYT-01

(30 ngày

làm việc)

 

Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT

 

1. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lần đầu ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã dừng hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT từ 6 tháng trở lên:
 
- Công văn đề nghị ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  
 
- Bản phô tô Giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  
 
- Bản phô tô Quyết định phân hạng bệnh viện của cấp có thẩm quyền (nếu có);
 
- Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập phải có Quyết định tuyến chuyên môn kỹ thuật của cấp có thẩm quyền.
 
2. Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT hàng năm: Bổ sung chức năng nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

 

   

Tỉnh, huyện

QT-CSYT-02


Khám bệnh, chữa bệnh BHYT


 
1. Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh theo đúng nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ
 
- Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng (bản chính);  
 
- Xuất trình một trong các loại giấy tờ chứng minh về nhân thân có ảnh hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp như: Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, thẻ Đảng viên, thẻ Công an nhân dân, thẻ Quân nhân, thẻ Đoàn viên công đoàn, thẻ Học sinh, thẻ Sinh viên, thẻ Cựu chiến binh, Giấy phép lái xe hoặc một loại giấy tờ có ảnh hợp lệ khác.
 
- Đối với trẻ em dưới 6 tuổi khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ BHYT; trường hợp chưa được cấp thẻ BHYT thì xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cha (mẹ) hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để thanh toán với cơ quan BHXH.  
 
- Nếu là người đã hiến bộ phận cơ thể mà chưa có thẻ BHYT thì xuất trình Giấy ra viện của lần hiến tạng.  
 
- Người tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả do cơ quan BHXH cấp (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 24 tháng 9 năm 2015 của BHXH Việt Nam); trên đó ghi đầy đủ các thông tin trên thẻ của người tham gia BHYT; thời hạn sử dụng trong 07 ngày kể từ ngày cấp. Giám đốc BHXH tỉnh hoặc giám đốc BHXH huyện ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu);
 
- Xuất trình thêm Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm theo mẫu số 05/BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam để được miễn phần cùng chi trả trong năm khi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến (nếu có).
 
 2. Các trường hợp khác  
Ngoài việc xuất trình các loại giấy tờ nêu tại Điểm 1 nêu trên, tùy từng trường hợp mà phải xuất trình thêm:
 
- Trường hợp được chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế: Giấy chuyển tuyến theo quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BYT-BTC;
 
- Trường hợp đến khám lại theo yêu cầu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT tuyến trên không qua nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: Giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên hẹn người bệnh đến khám lại ghi trên Giấy ra viện hoặc Sổ khám bệnh) (bản chính). Mỗi giấy hẹn khám lại được sử dụng 01 lần theo thời gian ghi trên giấy hẹn.
 
- Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh khi đi công tác; làm việc lưu động; đi học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú (không phải trong tình trạng cấp cứu): được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến chuyên môn kỹ thuật hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT và phải xuất trình một trong các giấy tờ sau đây: Giấy công tác, quyết định cử đi học, giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú (bản chính hoặc bản sao)

Tỉnh, huyện

QT-CSYT-03

(40 ngày

làm việc)

 

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 


 
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
 
- Danh sách người bệnh khám bệnh, chữa bệnh BHYT ngoại trú đề nghị thanh toán (theo Mẫu số C79a-HD)
   
- Danh sách người bệnh khám bệnh, chữa bệnh BHYT nội trú đề nghị thanh toán (theo Mẫu số C80a-HD) đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT có điều trị nội trú.
   
- Thống kê vật tư y tế thanh toán BHYT theo Mẫu số 19/BHYT,
 
- Thống kê thuốc thanh toán BHYT theo Mẫu số 20/BHYT
 
- Thống kê dịch vụ kỹ thuật thanh toán BHYT theo Mẫu số 21/BHYT
 
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) (kèm theo dữ liệu điện tử )  

Tỉnh, huyện

QT-CSYT-04

(40 ngày

làm việc)

 

Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT   


 
- Bản chính các chứng từ hợp lệ (hóa đơn mua thuốc, vật tư y tế; hóa đơn, biên lai thu viện phí và các chứng từ có liên quan).
 
- Bản chính thẻ BHYT còn giá trị sử dụng và một trong các loại giấy tờ chứng minh về nhân thân có ảnh hợp lệ (Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, thẻ Đảng viên, thẻ Công an nhân dân, thẻ Quân nhân, thẻ Đoàn viên công đoàn, thẻ Học sinh, thẻ Sinh viên, thẻ Cựu chiến binh, Giấy phép lái xe hoặc một loại giấy tờ có ảnh hợp lệ khác) nếu thẻ BHYT chưa có ảnh hoặc bản sao Giấy khai sinh, giấy chứng sinh trong trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT;
 
- Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của cơ quan BHXH (trong thời gian đang chờ cấp lại, đổi thẻ);
 
- Giấy ra viện, Sổ khám bệnh (bản chính hoặc bản phô tô);
 
- Giấy chứng nhận phẫu thuật hiến tạng (nếu có);
 
Viên chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm phô tô thẻ BHYT (hoặc Giấy khai sinh, giấy chứng sinh trong trường hợp chưa có thẻ BHYT; Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trong trường hợp cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT; Giấy chứng nhận phẫu thuật hiến tạng) và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân có ảnh hợp lệ, giấy ra viện, sổ khám bệnh, lưu bản phô tô vào hồ sơ, trả người bệnh bản chính

Tỉnh, huyện

QT-CSYT-05

(4 ngày

làm việc)

 

Cấp giấy không cùng chi trả trong năm  

 


- Bản chính các Hóa đơn, Biên lai thu tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT (5% hoặc 20%) của người bệnh kể từ đầu năm. (Mẫu số 01/BV, 02/BV phải có chữ ký của cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định);

- Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng (thẻ photo đã được cơ quan BHXH ký xác nhận).

Tỉnh, huyện

QT-CSYT-06

(5 ngày

làm việc)

 

Trích chuyển kinh phí KCB cho đơn vị 

 

 

Hợp đồng làm việc 

Bằng cấp

Công văn đề nghị

Tỉnh, huyện


Mã quy trình

Nội dung quy trình

Thành phần hồ sơ

Đơn vị thực hiện

QT-CSXH-01

(7 ngày làm việc)

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

 


1. Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD, hướng dẫn)
2. Các giấy tờ sau đối với từng trường hợp khám, chữa bệnh:
a) Trường hợp bản thân người lao động ốm
* Ốm đau thông thường
- Giấy ra viện hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu C65-HD, bản chính).
 * Mắc bệnh cần chữa trị dài ngày
 - Giấy ra viện (thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian nghỉ việc để điều trị bệnh);
- Trong thời gian không điều trị nội trú là một trong các giấy tờ: Phiếu hội chẩn hoặc Biên bản hội chẩn hoặc Bệnh án của bệnh viện hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu C65-HD, bản chính) thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian phải nghỉ việc để điều trị hoặc Sổ khám, chữa bệnh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian phải nghỉ việc để điều trị.
Lưu ý: Người lao động ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng ma túy, chất gây nghiện thì không được hưởng chế độ.
b) Trường hợp nghỉ việc để chăm sóc con ốm, con ốm dưới 7 tuổi
- Giấy ra viện (có thể nộp: Bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp). Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu C65-HD, bản chính) hoặc giấy tờ khám, chữa bệnh hoặc Sổ khám, chữa bệnh của con thể hiện đầy đủ thông tin về họ tên của người mẹ hoặc người cha, tên, tuổi của con, số ngày cần nghỉ chăm sóc con.
- Trường hợp người lao động có từ 02 con trở lên cùng ốm đau mà trong đó có thời gian các con ốm đau không trùng nhau thì giấy tờ nêu tại điểm này là của các con bị ốm.
- Trường hợp người lao động nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau sau khi người trước đó (cha hoặc mẹ không cùng làm cho một người sử dụng lao động) đã hưởng hết thời gian quy định có thêm Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau (Mẫu số 5B-HSB, bản chính) của người sử dụng lao động nơi người lao động trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định.
c) Khám, chữa bệnh ở nước ngoài
Các trường hợp quy định tại Điểm a, b, Mục 2 nêu trên nếu khám, chữa bệnh ở nước ngoài thì thay bằng Bản dịch tiếng Việt được chứng thực của giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp.

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-02

(7 ngày làm việc)

Giải quyết hưởng chế độ thai sảni

1. Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD, hướng dẫn);
2. Thành phần hồ sơ đối với từng trường hợp:
a) Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sảy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai: Giấy ra viện hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu số C65-HD, bản chính) hoặc Giấy khám thai hoặc Sổ khám thai.
b) Trường hợp lao động nữ đang làm việc sinh con: Giấy chứng sinh hoặc Giấy khai sinh của con.
c) Trường hợp người lao động đang làm việc nhận nuôi con nuôi: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền
d) Trường hợp lao động nữ sinh con mà sau khi sinh con bị chết: Giấy chứng sinh hoặc Giấy khai sinh của con và Giấy báo tử (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) hoặc Giấy chứng tử của con. Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng Bệnh án hoặc Giấy ra viện của người mẹ.
đ) Trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết: Giấy chứng sinh hoặc Giấy khai sinh của con và Giấy chứng tử của người.

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-03

(7 ngày làm việc)

Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

 Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD, hướng dẫn).

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-04

(7 ngày làm việc)

Giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần

1. Sổ BHXH (bản chính);

2. đơn đề nghị (mẫu 14-SHD)

3. Trong các trường hợp sau, có thêm một trong các giấy tờ:
   - Quyết định nghỉ việc hoặc quyết định thôi việc hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng lao động hết hạn đối với người tham gia BHXH bắt buộc đủ tuổi hưởng lương hưu;
   - Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản chính) đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH;
   - Bản dịch tiếng Việt được công chứng (có thể nộp: bản chính, bản chụp) của bản thị thực nhập cảnh được lưu trú dài hạn hoặc thẻ thường trú hoặc giấy xác nhận lưu trú dài hạn do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp đối với người ra nước ngoài để định cư.
 - Quyết định phục viên, xuất ngũ, thôi việc (có thể nộp: bản chính, bản sao được chứng thực hoặc bản chụp) đối với trường hợp phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-05

(11 ngày làm việc)

Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu

1. Sổ BHXH (bản chính);

2. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (Mẫu số 05A-HSB, bản chính);
3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa (bản chính);
4. Trong các trường hợp sau, có thêm một trong các giấy tờ:
a) Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động (bản chính). Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả và vé tàu, xe đi và về (nếu có).
b) Trường hợp bị tai nạn lao động có thêm các thành phần hồ sơ sau:
- Biên bản điều tra tai nạn lao động (bản chính);
- Giấy ra viện sau khi đã điều trị thương tật tai nạn lao động ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc giấy tờ khám, điều trị thương tật ban) đối với trường hợp điều trị ngoại trú;
c) Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì có thêm giấy tờ: Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông hoặc Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an, cơ quan điều tra hình sự quân đội.
d) Trường hợp bị bệnh nghề nghiệp có thêm các thành phần hồ sơ sau:
- Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động trong thời hạn quy định do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp biên bản hoặc kết quả đo, kiểm tra được xác định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao biên bản hoặc trích sao kết quả đo, kiểm tra. Đối với người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thì thay bằng Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;
- Giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp ổn định. Đối với trường hợp không điều trị nội trú là giấy khám bệnh nghề nghiệp hoặc phiếu hội chẩn bệnh nghề nghiệp. Đối với người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thì thay bằng giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp)theo mẫu quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-06

(11 ngày làm việc)

Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát


1. Giấy ra viện sau khi đã điều trị ổn định thương tật, bệnh tật cũ tái phát đối với trường hợp điều trị nội trú; Giấy tờ khám, điều trị thương tật, bệnh tật tái phát đối với trường hợp không điều trị nội trú;
2. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật tái phát của Hội đồng Giám định Y khoa (bản chính);
3. Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động (bản chính). Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt giả và vé tàu, xe đi và về (nếu có).

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-07

(11 ngày làm việc)

Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp


A. Trường hợp bị tai nạn lao động
1. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của người sử dụng lao động (Mẫu số 05A-HSB, bản chính);
2. Sổ BHXH (bản chính);
3. Biên bản điều tra tai nạn lao động (bản chính);
4. Giấy ra viện sau khi đã điều trị thương tật tai nạn lao động ổn định đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc giấy tờ khám, điều trị thương tật ban đầu đối với trường hợp điều trị ngoại trú.
5. Biên bản giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa (bản chính);
6. Trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì có thêm các giấy tờ: Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao hoặc Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự.
7. Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động (bản chính). Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt và vé tàu, xe đi và về (nếu có).
B. Trường hợp bị bệnh nghề nghiệp
1. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp của người sử dụng lao động (Mẫu số 05A-HSB, bản chính);
2. Sổ BHXH (bản chính);
3. Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động trong thời hạn quy định do cơ quan có thẩm quyền lập trường hợp biên bản hoặc kết quả đo, kiểm tra được xác định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao biên bản hoặc trích sao kết quả đo, kiểm tra. Đối với người lao động bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thì thay bằng Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ;
4. Giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc Giấy khám bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp không điều trị nội trú hoặc Phiếu hội chẩn bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp ổn định;
5. Trường hợp bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thì thay bằng giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
 + Biên bản giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa (bản chính);
6. Trường hợp được cấp tiền để mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt hoặc dụng cụ chỉnh hình thì có thêm giấy tờ: Chỉ định của cơ sở chỉnh hình và phục hồi chức năng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc của bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật do bệnh nghề nghiệp (bản chính). Đối với trường hợp có chỉ định lắp mắt giả thì có thêm chứng từ lắp mắt hoặc bản chụp) và vé tàu, xe đi và về (nếu có).

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-08

(15 ngày làm việc)

Giải quyết hưởng chế độ hưu trí (bao gồm cả chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã)


1. Sổ BHXH (bản chính);
2. Đơn đề nghị (mẫu 14-SHB)
3. Thành phần hồ sơ đối với từng trường hợp:
a) Người lao động đang đóng BHXH bắt buộc:
- Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí do người sử dụng lao động lập (bản chính)
- Đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì có thêm Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa (bản chính);
- Đối với người nghỉ hưu vì bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì có thêm Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Trường hợp nộp hồ sơ chậm sau thời điểm hưởng lương hưu thì có thêm văn bản giải trình của người sử dụng lao động (bản chính). Đối với người nghỉ hưu chấp hành án phạt tù giam hoặc xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp hoặc được Tòa án tuyên bố mất tích trở về thì có thêm Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc Giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc quyết định của Toà án hủy quyết định tuyên bố mất tích hoặc quyết định, giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý cho cư trú tại Việt Nam kèm theo giấy tờ chứng minh thời điểm nhập cảnh (các giấy tờ này có thể nộp: bản sao được chứng thực hoặc bản chụp).
b) Người bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện:
- Đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì có thêm Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa (bản chính);
-Trường hợp nộp hồ sơ chậm do phải chấp hành hình phạt tù thì có thêm Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp).
c) Người chờ đủ tuổi đời để hưởng lương hưu, cán bộ xã theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP chờ đủ tuổi hưởng trợ cấp:
- Giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc chờ hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ đối với người lao động nghỉ việc, chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ (bản chính); trường hợp mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ thì phải có đơn giải trình.
- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động (bản chính) trong trường hợp Hội đồng Giám định y khoa trả kết quả cho người lao động.

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-09

(10 ngày làm việc)

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

 

1. Sổ BHXH (bản chính) hoặc Giấy xác nhận về thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã (Mẫu số 02 - QĐ 250) đối với trường hợp có thời gian làm Chủ nhiệm hợp tác xã chết;
2. Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết;
3. Tờ khai của thân nhân người chết (Mẫu số 09A-HSB), biên bản họp các thân nhân (Mẫu 16-HSB)
4. Đối với trường hợp chết do tai nạn lao động thì có thêm Biên bản điều tra tai nạn lao động (bản chính). Trường hợp tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì có thêm giấy tờ: Biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông; hoặc Biên bản tai nạn giao thông của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự quân đội (bản sao được chứng thực);
5. Đối với trường hợp chết do bệnh nghề nghiệp thì có thêm: Bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp;
6. Đối với trường hợp giám định khả năng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì có thêm bản chính Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động (nếu thân nhân người lao động trực tiếp nhận từ Hội đồng Giám định Y khoa).
7. Trong một số trường hợp hưởng chế độ tử tuất hàng tháng cần bổ sung thêm các giấy tờ:
+ Giấy chứng nhận của nhà trường nơi đang học đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi còn đang đi học (bản chính);
+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đối với trường hợp con từ đủ 15 tuổi trở lên; bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) chưa hết tuổi lao động mà không có thu nhập bị ốm đau, tàn tật (bản chính).

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-10

(11 ngày làm việc)

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về

 

- Giấy truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH (Mẫu số 13-CBH).
- Có thêm giấy tờ đối với từng trường hợp: Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc Giấy đặc xá tha tù trước thời hạnhoặc quyết định của Toà án hủy quyết định tuyên bố mất tích hoặc quyết định, giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý cho cư trú tại Việt Nam kèm theo giấy tờ chứng minh thời điểm nhập cảnh.

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-11

(3 ngày làm việc)

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng thay đổi nơi cư trú

 

1. Hồ sơ đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng gồm:
- Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (Mẫu số 14-HSB, bản chính).
- Trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ở nơi có phụ cấp khu vực mà chuyển đến nơi hưởng mới có phụ cấp khu vực thì có thêm bản sao hộ khẩu thường trú tại nơi cư trú mới. Trường hợp không thống nhất về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh nhân dân và hồ sơ hưởng BHXH thì cần nêu rõ trong đơn kèm theo bản chụp chứng minh nhân dân.
(Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chỉ cần xác nhận của chính quyền địa phương trong trường hợp di chuyển nội tỉnh và thuộc đối tượng hưởng phụ cấp khu vực mà không có bản sao hộ khẩu thường trú tại nơi cư trú mới)
2. Hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đến cư trú tại tỉnh, tp khác gồm: Đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (Mẫu số 14-HSB, bản chính). Trường hợp không thống nhất về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh nhân dân và hồ sơ BHXH thì cần nêu rõ trong đơn kèm theo bản chụp chứng minh nhân dân.

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-12

(20 ngày làm việc)

Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg

1. Đối với trường hợp hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg:
a) Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng (bản chính) do người đề nghị lập có xác nhận của chính quyền nơi cư trú (đối với người đã ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động trước ngày 01/7/2000) hoặc Đơn đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí (bản chính) do thân nhân người đề nghị lập có xác nhận của chính quyền nơi cư trú;
b) Hồ sơ hưởng trợ cấp mất sức lao động gồm có:
- Quyết định của cơ quan, đơn vị cho nghỉ việc vì mất sức lao động (bản chính);
- Phiếu cá nhân đối với trường hợp tại mặt sau của Quyết định nghỉ việc không ghi quá trình công tác (bản chính);
- Biên bản giám định y khoa (trừ trường hợp nghỉ việc vì mất sức lao động theo Nghị quyết 16-HĐBT ngày 08 tháng 02 năm 1982) (bản chính);
Đối với trường hợp có bản chính Bản trích lục hồ sơ mất sức lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì được sử dụng thay cho hồ sơ mất sức lao động nêu trên.
c) Quyết định thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động, trường hợp không có quyết định này thì trong đơn đề nghị của đối tượng có cam kết sau khi thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng không hưởng lại chế độ trợ cấp BHXH nào
d) Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử đối với trường hợp đề nghị hưởng trợ cấp mai táng
b) Đối với trường hợp hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg:
a) Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 01- QĐ613, bản chính);
b) Trường hợp hồ sơ hưởng trợ cấp mất sức lao động do cơ quan BHXH quản lý không có hoặc bị thiếu, tùy theo từng trường hợp cụ thể người lao động nộp bổ sung:
- Quyết định của cơ quan, đơn vị cho nghỉ việc vì mất sức lao động (bản chính);
- Phiếu cá nhân đối với trường hợp tại mặt sau của Quyết định nghỉ việc không ghi quá trình công tác (bản chính);
- Biên bản giám định y khoa (trừ trường hợp nghỉ việc vì mất sức lao động theo Nghị quyết 16-HĐBT ngày 08 tháng 02 năm 1982) (bản chính);
- Quyết định hoặc Thông báo thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng (bản chính).
Đối với trường hợp có bản chính Bản trích lục hồ sơ mất sức lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì được sử dụng thay cho hồ sơ mất sức lao động nêu trên.
c) Trường hợp người bị phạt tù nhưng không được hưởng án treo đã chấp hành xong hình phạt tù; người bị Tòa án tuyên bố là mất tích trở về; người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp thì có thêm Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tùhoặc Quyết định của Toà án tuyên bố mất tích trở về hoặc Quyết định trở về nước định cư hợp pháp.

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-13

( 20 ngày làm việc)

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định 52/2013/QĐ-TTg


- Quyết định hưởng chế độ hưu trí của người hưởng trợ cấp quy định tại Điều 2 Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg (bản chụp)
Đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu có thêm:
- Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp (Mẫu số 01- QĐ52, bản chính);
Đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được giải quyết, đã chết từ ngày 01/01/2012 trở đi có thêm:
- Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân (Mẫu số 02-QĐ52, bản chính)
- Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết (bản sao được chứng thực hoặc bản chụp kèm bản chính để đối chiếu)

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-14

(20 ngày làm việc)

Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng

 

- Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng do người hưởng BHXH hàng tháng lập ( theo mẫu số 01 - ĐCNT)
- Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền cấp theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch. Nộp bản chụp có đối chiếu BHXH tỉnh hoặc nộp bản sao có chứng thực).

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-15

(20 ngày làm việc)

Điều chỉnh hoặc hủy quyết định hưởng các chế độ BHXH


a) Trường hợp điều chỉnh đổi tên người nhận trợ cấp tuất hàng tháng của người hưởng dưới 15 tuổi hoặc người hưởng bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự: Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ (Mẫu số 3-CBH). Trường hợp người giám hộ không phải là đương nhiên thì phải kèm theo Giấy được giám hộ theo quy định của Luật Dân sự.
b) Trường hợp điều chỉnh hoặc hủy quyết định hưởng các chế độ BHXH: Giấy tờ, văn bản làm căn cứ điều chỉnh hoặc hủy quyết định hưởng do người đề nghị cung cấp

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-16

(3 ngày làm việc)

Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi


1. Sổ BHXH của người mẹ hoặc người nhận con nuôi (bản chính);
2. Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp);
3. Giấy chứng nhận nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản chụp) đối với trường hợp nhận nuôi con nuôi;
4. Trong các trường hợp sau, có thêm một trong các giấy tờ:
   - Trường hợp lao động nữ sau khi sinh, con chết thì có thêm bản sao có chứng thực hoặc bản chụp Giấy báo tử hoặc Giấy chứng tử của con hoặc bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ (nếu con chết chưa được cấp Giấy báo tử hoặc Giấy chứng tử).
    - Trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết, ngoài Sổ BHXH của người mẹ và Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con thì có thêm bản chính Sổ BHXH của người cha và Giấy chứng tử của người mẹ (nếu cả cha và mẹ đều tham gia BHXH bắt buộc); Giấy chứng tử của người mẹ.

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-17

(1 ngày làm việc)

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận


- Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần (Mẫu 16-CBH);
- Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử.

Tỉnh, huyện

QT-CSXH-18

(4 ngày làm việc)

Trợ cấp Thất nghiệp

- Sổ BHXH;

- Tờ rời;

- Quyết định hưởng thất nghiệp

Huyện

QT-CSXH-19

(5 ngày làm việc)

Xác nhận chưa hưởng chế độ Giấy tờ liên quan đến yêu cầu của cá nhân

Tỉnh, huyện

 

cách làm dầu dừa dầu dừa Chụp ảnh cưới đà nẵng váy cưới chóng mặt dịch vụ seo đau đầu Thuốc kéo dài thời gian quan hệ nội thất văn phòng Bình nóng lạnh tiếng hát Bình nóng lạnh giá rẻ dầu dừa dịch vụ seo tổng thể gốm sứ bát tràng bát tràng việc làm đà nẵng túi đeo chéo nam can ho central premium
Phòng Tổ chức Hành chính
Phòng Tổ chức Hành chính
Nguyễn Thị Mai Hiên: Chuyên viên

Phòng Tiếp nhận & QLHS
Phòng Tiếp nhận & QLHS
Nguyễn Thị Liễu: Trưởng Phòng

Phòng Kế hoạch Tài chính
Phòng Kế hoạch Tài chính
Lê Văn Công: Phó Trưởng phòng

Phòng Chế độ BHXH
Phòng Chế độ BHXH
Lê Long Hồ: Phó trưởng phòng

Phòng Giám định BHYT
Phòng Giám định BHYT
Đinh Trung Hiếu: Chuyên viên

Phòng Thu
Phòng Thu
Đàm Kiến Tiến: Phó Trưởng phòng

Phòng Cấp sổ, thẻ
Phòng Cấp sổ, thẻ
Thái Thị Cẩm Hà: Chuyên viên

Phòng Kiểm Tra
Phòng Kiểm Tra
Phạm Thị Bé Tư: Trưởng phòng

Phòng CNTT
Phòng CNTT
Nguyễn Phúc Lợi: Chuyên viên

Ban biên tập
Ban biên tập
Lâm Thuyết Minh: PTP CNTT
Movie Clip
Get the Flash Player to see this rotator.


Copyright © 2010 Bảo hiểm Xã hội Kiên Giang
Địa chỉ: 647 Nguyễn Trung Trực - Thành Phố Rạch Giá – Kiên Giang
Điện thoại: 0773 811185 - Fax: 0773 3810417